KURSY KOMPUTEROWE

 • Obsługa komputera i pakietu biurowego
  – kurs 20h Kurs składa się z siedmiu modułów:

A1 – podstawy pracy z komputerem – 2h
A2 – podstawy pracy w sieci – 4h
A3 – przetwarzanie tekstów – 4h
A4 – arkusze kalkulacyjne – 6h
A5 – grafika menadżerska i prezentacyjna – 4h

 • Obsługa pakietu biurowego – poziom średniozaawansowany

  – kurs 20h

B1 – użytkowanie baz danych – 4h
B2 – arkusze kalkulacyjne w analizie danych – 12h
B3 – edycja obrazów – 4h

 • Pakiety online w optymalizacji pracy

  – 16h

C1 – IT Security – 6h
C2 – zarządzanie projektami – 6h
C3 – współpraca online – 4h

 • WED Deweloper

  – kurs 20h

D1 – wybór odpowiedniej platformy CMS – 2h
D2 – wprowadzenie do Joomla – 4h
D3 – wprowadzenie do WordPress – 4h
D4 – instalacja modułu internetowego – 2h
D5 – CMS w praktyce – 4h
D6 – Wed Editing – 4h

 • Telepraca

  – kurs 20h

T1 – podstawy prawne telepracy (TP)
T2 – narzędzia wykorzystywane w TP
T3 – cele  i ograniczenia TP
T4 – aspekty praktyczne TP

 • Rola mediów społecznościowych w reklamie

  – kurs 8h

 • ABC Przedsiębiorczości – czyli wszystko co warto wiedzieć o działalności gospodarczej w Polsce – kurs 25h

F1 – formy gospodarcze w Polsce – 1h
F2 – formy opodatkowania – 3h
F3 – ZUS – ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i fundusz pracy – 3h
F4 – podstawowe informacji o uzyskiwaniu pozwoleń na prowadzenie działalności (np. koncesja na alkohol) – 3h
F5 – VAT – kto musi być płatnikiem VAT?, Kiedy mi się to opłaca od pierwszego dnia pracy?, Kiedy mogę odliczyć VAT w paliwie?, Jak rejestrować zakupy? – 3h
F6 – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – jak ją prowadzić? Czy jest korzystnie być opodatkowany na zasadach ogólnych? – 3h
F7 – zajęcia praktyczne z prowadzenia księgowości, przy wykorzystaniu programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej – 9h

 • ePUAP –

  kurs 5h

E1 – podstawy usług internetowych eUrzędu – 2h
E2 – praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP – 3h

 • SQL – poziom podstawowy – 18h
 • SQL – poziom średniozaawansowany – 20h

Poza kursami w swojej ofercie posiadamy warsztaty w zakresie:

 • Umiejętności miękkich –

  warsztaty 6h

W1 – jak napisać poprawnie CV – 2h
W2 – jak napisać poprawnie list motywacyjny – 2h
W3 – jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej – 2h (Warsztaty prowadzone przez menadżerów dużych firm).

 • Z1 – Jak radzić sobie ze stresem? – 2h
 • Z2 – Trening umiejętności asertywnych – 4h
 • Z3 – Skuteczna komunikacja w życiu prywatnym i zawodowym – 3h
 • Z4 – Autoprezentacja – znajdź w sobie mocne strony – 3h