KURSY DLA SENIORÓW

Zapraszamy seniorów na kursy z podstaw obsługi komputera.pl4

Oferujemy następujące kursy:

  • Podstawy działania komputera;
  • Odkrywamy tajemnice świata WWW;
  • Obróbka cyfrowa zdjęć rodzinnych;
  • Co to są te fejsbuki;

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT