WARSZTATY DLA KREATYWNYCH

Zapraszamy na warsztaty dla kreatywnych – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych.idea-1026394_1920

Warsztaty odbywają się cyklicznie (zajęcia co tydzień) w grupach 8 – 10 osobowych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu trwają 2 godziny zegarowe (w tym 10 min. przerwy).

Program zajęć polega na rotacyjnym podejściu do zajęć, tzn. w ciągu miesiąca tematyka zajęć się nie powtarza.

Zajęcia składają się z pięciu modułów:

  • zajęcia matematyczno – logiczne;
  • zajęcia komputerowe I – techniki przetwarzania tekstów, wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i tworzenie prezentacji;
  • zajęcia komputerowe II – tworzenie przeglądarkowych gier komputerowych;
  • zajęcia młodych kreatywnych;

Średnio w miesiącu odbywają się cztery spotkania, koszt uczestnictwa dziecka w cyklu warsztatów wynosi 70 zł/m-c.